Onderbouw nieuws – groep 1 en 2

Evaluatie pilot 3,5 jarigen

Vorig jaar mochten als pilot kinderen vanaf 3,5 jaar, die al echt aan de basisschool toe waren, een dagdeel naar school komen. Dit in overleg met de leidsters van de peuterschool of het kinderdagverblijf, de ouders en de leerkracht. Deze pilot was een succes voor de kinderen en de groep, wel met de kanttekening dat de leerling met 4 jaar in dezelfde groep kan starten als waarin hij/zij meegedraaid heeft.

Concreet betekent dit dat de kinderen die voor 1 januari 2017 bij ons op school komen al eerder voor een dagdeel kunnen starten, wanneer zij deze uitdaging nodig hebben. De kinderen die na 1 maart 2017 starten komen hiervoor ook in aanmerking. De kinderen die in januari en februari op school komen, zullen in de instroomgroep starten.

kriebelbeestjes in groep 1-2b

We zijn alweer een tijdje bezig met het thema kriebelbeestjes. In de klas hebben we werkjes gedaan met dit thema, maar we zijn ook bij kunstcentraal geweest bij de kinderboerderij. We gingen wormen, pissebedden, slakken en merels zoeken. We hadden heel wat gevonden. Zo hielpen ouders bijv. met stampen, zodat de wurmen boven zouden komen kijken. Kijk maar eens naar de leuke foto’s:

Bezoek Haltnahuis

Samen met groep 2a zijn we drie vrijdagochtenden naar ‘t Haltnahuis gegaan. Het was een project georganiseerd door Lisa Martens, 4e jaars studente Sociaal Cultureel Werk. De kinderen gingen daar samen met de ouderen van de dagbesteding over het thema “boerderij” plakken, zingen en luisteren naar een verhaal om daarna in twee groepen een quiz te houden. Zowel de ouderen als de kinderen vonden het erg leuk!

Thema gezondheid

De kleuters zijn druk in de weer met hun nieuwe thema gezondheid. In de gang is een heus ziekenhuis ontstaan. En op het digibord wordt geoefend met de software van de methode kleuterplein. Zo moeten ze bijvoorbeeld een patroon maken met fruitspiesjes.

Het ziet er allemaal heel ernstig uit met al die pleisters, spuitjes en verbandjes, maar gelukkig is het allemaal nep. Met dank aan wat ouders voor het brengen van al die leuke doktersspulletjes.

ipp ipp ipp

Oudergesprekken groep 1/2

De oudergesprekken van groep 2 zullen plaatsvinden op dinsdag 17 februari a.s. Aangezien we op deze datum alleen gesprekken voeren over de leerlingen van groep 2 is er gekozen voor 1 avond. U kunt bij de leerkrachten een voorkeur voor tijd doorgeven en hier proberen wij zoveel mogelijk rekening mee te houden. De oudergesprekken van groep 1 zullen plaatsvinden in mei. Tegen die tijd zal er meer informatie volgen.