Komst peuterschool

Vanaf volgend schooljaar zal het eerste kleuterlokaal in gebruik worden genomen door de peutergroep van Kind en Co (voorheen Peuterschool Houten) uit de Meerkoet. In een convenant tussen Kind en Co en het gehele onderwijs is vastgelegd dat de peutergroepen zoveel mogelijk op de basisscholen komen, in het belang van de ontwikkeling van het jonge kind. Het vergemakkelijkt de samenwerking op een aantal gebieden:

  • Betere afstemming ten aanzien van het pedagogische klimaat.
  • Kortere lijnen in de overdracht tussen de peutergroep en de school over de kinderen.
  • Kinderen kunnen al eens een bezoekje brengen aan groep 1 of nog een keer ‘terug’ op visite bij de peuters.
  • Daarnaast zal de drempel lager zijn voor de kinderen en ouders om de overstap van de peutergroep naar de basisschool te maken. Ze kennen immers het gebouw al, de gezichten van leerkrachten en andere ouders.
  • Met deze stap sluiten we aan bij de maatschappelijke ontwikkeling om jonge kinderen tot 12 jaar onder één dak op te vangen en te scholen.
  • Op deze peutergroep zijn alle kinderen welkom; ook wanneer ouders daarna geen gebruik maken van basisschool ’t Schoolhuys.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *