Identiteit

De school werkt vanuit een katholieke levensbeschouwing waarbij andere levensvisies gerespecteerd en gewaardeerd worden. De school ziet andere levensovertuigingen niet als tegengesteld en wil kinderen geen levensbeschouwelijke zaken opdringen.

We geven zaken als solidariteit, naastenliefde en respect een actieve plaats in ons werken met de kinderen. De leerkrachten creëren ook mogelijkheden voor de kinderen om zich te verwonderen over alle leven en levensvormen. In dit perspectief brengen we de kinderen in aanraking met het christelijk gedachtegoed en haar onderliggende waarheden. Dit vindt zijn specifieke uitwerking in kringgesprekken, aanbieden van Bijbelse verhalen en projecten rond Kerstmis en Pasen, de Eerste Communie en het Vormsel.

’t Schoolhuys maakt onderdeel uit van de Katholieke Scholenstichting Fectio. Voor vragen aan het bevoegd gezag kunt u terecht bij de Bestuurder-Directeur:
Dhr. R. BoermanKSF_Logo_RGB
Postbus 353
3990 GD Houten
info@ksfectio.nl
www.ksfectio.nl

T (030) 6381121

Bezoek
Pelmolen 19
3994 XX Houten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *