Overblijf

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen leerlingen van ‘t Schoolhuys tegen een geringe vergoeding, tussen de middag overblijven. De groepen eten in hun eigen klaslokaal met hun eigen groep.

Het overblijven wordt gecoördineerd door de onafhankelijke Overblijfwerkgroep. De overblijfkrachten volgen regelmatig cursussen op het gebied van EHBO en omgang met kinderen.

Aanmelden en kosten

TSO-ASSISTENT

Om uw kind aan te melden voor het overblijven, moet u zich registreren op de site van de TSO-ASSISTENT  Hiervoor heeft u een code nodig, die u bij de overblijfcoördinator of de directie van de school kan opvragen. Wanneer uw kind geregistreerd staat, kunt u uw kind aanmelden voor vaste dagen overblijf of incidenteel. U moet zelf uw kind voor 10.00u ’s ochtends aan- of afmelden. Aan het einde van de maand, ontvangt u per mail een factuur en wordt het bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven. De kosten voor het overblijf zijn €2,20 per keer.

Reglement

De werkzaamheden van de overblijfwerkgroep zijn vastgelegd in een reglement. Om probleemsituaties met kinderen – in afstemming met kind, overblijfouder, leerkracht en ouders – het hoofd te kunnen bieden, is een protocol vastgesteld. Bij de documenten vindt u het protocol voor groep 1 t/m 3 en het protocol voor groep 4 t/m 8.

Coördinator Overblijfwerkgroep: Ingrid Blom
E-mailadres: overblijf@schoolhuys.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *