Speerpunten uit ons onderwijs

Vreedzame School

’t Schoolhuys werkt volgens de principes van de Vreedzame School: kinderen, ouders en het personeel gaan op een positieve en open manier met elkaar om en houden rekening met elkaar. Iedereen mag zijn wie hij/zij is. Bovendien zijn leerlingen, ouders en het personeel samen verantwoordelijk voor de school. Dit uit zich in bepaalde taken waar iedere groep verantwoordelijk voor is en het zelf oplossen van conflicten, soms met hulp van de mediatoren.

MI: Meervoudige Intelligentie

Mensen leren op verschillende manieren: de een leert door te doen, de ander door te lezen en weer een ander wil graag eerst zien hoe iets in elkaar zit. De Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner heeft hierbij acht verschillende intelligenties onderscheiden. Dit principe noemen we Meervoudige Intelligentie (MI). Op ’t Schoolhuys werken we bij de zaakvakken: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur aan de hand van een thema, waarbij we uit gaan van deze acht intelligenties: Logisch-mathematisch, verbaal-linguistisch, visueel-ruimtelijk, lichamelijk-motorisch, naturalistisch, interpersoonlijk, intrapersoonlijk en muzikaal-ritmisch.
Een thema kan bijvoorbeeld zijn de Gouden Eeuw of West-Nederland. Aan het begin van het project krijgen de kinderen vijf leervragen, waar ze gedurende het project het antwoord op moeten vinden. Dit doen ze aan de hand van opdrachtkaarten, die gebaseerd zijn op de acht intelligenties: Getallenkaart, Taalkaart, Kijkkaart, Doekaart, Natuurkaart, Ik-kaart, Samen-kaart en Muziekkaart. Gedurende het project werken de kinderen actief en zeer betrokken aan het thema. Aan het einde van ieder project volgt een evaluatie in de vorm van een toets, presentatie of andere werkvorm.

Om te zien hoe wij MI vormgeven op onze school, kunt u de volgende filmpjes bekijken:


http://www.leraar24.nl/video/3140


http://www.leraar24.nl/video/3141

Engels van groep 1 t/m 8

Dit jaar zijn we gestart met het geven van Engels van groep 1 t/m 8. In de onderbouw wordt spelenderwijs Engels aangeboden d.m.v. liedjes, gedichtjes en woordjes. In de bovenbouw wordt dit uitgebreid met het spreken en schrijven van Engels. We zijn dit jaar een pilotschool voor de nieuwe methode Stepping Stones.

Weektaak op niveau

Op ’t Schoolhuys leren we de kinderen zelf hun werk te plannen. In de groepen 1/2 wordt dit gedaan met behulp van het planbord en vanaf groep 3 krijgen de kinderen hun eigen weektaak. Deze weektaak is aangepast aan het niveau van ieder kind, zodat ieder kind op zijn of haar eigen niveau de lesstof eigen kan maken.

Meer informatie over ons onderwijs en de specifieke lesmethodes vindt u in de schoolgids (zie linkerkolom).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *