Missie & Visie

“ ’t Schoolhuys een School Thuys ”

Op ’t Schoolhuys vinden wij een prettige sfeer belangrijk, waarbij de leerkrachten verschillen in ontwikkeling bij de kinderen onderkennen en respecteren. Vanuit deze basis komen kinderen tot leren, tot het opnemen van kennis, het combineren van kennis en het verwerken van kennis.

Kernwaarden

De kernwaarden komen tot uiting in onze katholieke identiteit, de principes van de Vreedzame School en de principes van Meervoudige Intelligentie.

Kernwaarden van ’t Schoolhuys zijn:

  • Respect
  • Verantwoordelijkheid
  • Saamhorigheid (gemeenschap)
  • Plezier
  • Ontwikkeling
  • Veiligheid
 Visie

‘t Schoolhuys is een democratische gemeenschap, waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich met elkaar verbonden voelen en indien mogelijk, in overleg beslissingen nemen.

Genoemde groepen geven om elkaar en creëren een sfeer van saamhorigheid. Het is onze klas, onze school, onze wijk, die wij een warm hart toedragen.

Onze school wordt gevormd door actieve en verantwoordelijke leerlingen en leerkrachten, waarbij ieder een bijdrage levert aan een ontspannen sfeer en leeromgeving. Deze sfeer wordt samen opgebouwd; we zijn hiervoor allen verantwoordelijk. Problemen worden uitgepraat en er wordt naar een passende oplossing gezocht. Er is respect en waardering voor verschillen op ieder gebied.
De wijze van lesgeven sluit hierbij aan. De leerkracht stemt de leerstof af op de mogelijkheden van het individuele kind door de lesstof van de hoofdvakken op meerdere niveaus aan te bieden, maar ook door te kijken waar interesses liggen of ontwikkelmogelijkheden.
De kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig en zorgvuldig met de leerstof om te gaan. Ook kunnen zij omgaan met uitgestelde aandacht.

Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen werk en het werk van anderen. Zij zijn in staat om anderen op positieve, effectieve wijze hulp te bieden. Kortom: Een School Thuys!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *