Op ‘t Schoolhuys vinden wij het van belang dat de kinderen die onze basisschool verlaten een goed niveau Engels beheersen en vaardig genoeg zijn om gesprekjes in het Engels te voeren.

In schooljaar 2017-2018 zijn we daarom gestart met het aanbieden van Engels vanaf groep 1. In de onderbouwgroepen wordt Engels geleerd aan de hand van liedjes, versjes, prentenboeken en filmpjes. Ook het leren van kleuren, vormen en eenvoudige zinnetjes hoort hierbij.
In de groepen 3 en 4 worden de thema’s die aangeboden zijn in de groepen 1 en 2 uitgebouwd. Het Engels is hierbij vooral gericht op spreken en luisteren.
Vanaf groep 5 ligt de nadruk nog steeds op spreken en luisteren en zal er een start gemaakt worden met schrijven en lezen.