< Skip to main content

Engels

Op ‘t Schoolhuys vinden wij het van belang dat de kinderen die onze basisschool verlaten een goed niveau Engels beheersen en vaardig genoeg zijn om gesprekjes in het Engels te voeren. In elke leergroep wordt dit aangeboden.

In de onderbouwgroepen wordt Engels geleerd aan de hand van liedjes, versjes, prentenboeken en filmpjes. Ook het leren van kleuren, vormen en eenvoudige zinnetjes hoort hierbij. In de groepen 3 en 4 worden de thema’s die aangeboden zijn in de groepen 1 en 2 uitgebouwd. Het Engels is hierbij vooral gericht op spreken en luisteren.

Vanaf groep 5 ligt de nadruk nog steeds op spreken en luisteren en zal er een start gemaakt worden met schrijven en lezen. In elke klas hangt een bord, waarop de woorden hangen die op dat moment geleerd worden.

Daarnaast bieden wij Engelse leesboeken aan. Er staan Engelse boeken in de boekenkast en er is een online software beschikbaar waarin de kinderen Engelse boeken kunnen lezen.

In de grote hal hebben wij een ‘English corner’. Daarop hangen de dagen van de week. Daarnaast verandert het bord mee met de seizoenen.