< Skip to main content

Identiteit

Identiteit op ’t Schoolhuys

Basisschool ’t Schoolhuys is een katholieke school in Houten. Op school laten we de katholieke waarden en normen zien. We staan open voor elkaar en hebben respect voor elkaar. We vinden het belangrijk dat je kan zijn wie je bent en we respecteren ieders anders-zijn. We hebben aandacht voor elkaars vreugde of verdriet momenten en delen dat met elkaar. We hebben ook een stiltehoek op school waar we dat zichtbaar kunnen maken. Bij een zeer verdrietige gebeurtenis overleggen we samen met de ouders en betreffend kind. Indien nodig maken we gebruik van ons rouwprotocol.

We vinden het belangrijk om kennis te hebben van andere levensbeschouwingen en religies, zodat je de overeenkomsten ziet en met elkaar de verschillen kan bespreken. Dit is ook noodzakelijk in een multiculturele samenleving waarin we leven. Het zorgt voor meer begrip en inlevingsvermogen. Iedereen is welkom!

Onze katholieke identiteit is zichtbaar door het gebruik van de methode Hemel en Aarde in alle groepen, waar zowel Bijbelverhalen verteld worden als verhalen als andere verhalen met een diepgang. Er is daarbij ook ruimte om te praten over andere religies. Van grote meerwaarde zijn de gesprekken die met de kinderen en de leerkrachten na een verhaal gevoerd worden. We besteden aandacht aan het vieren van een aantal feesten zoals Kerstmis, carnaval en Pasen en staan stil bij de mensen die niet mee onder ons zijn met Allerzielen. Deze vieringen en het herdenken van dierbaren zorgt voor veel verbondenheid onderling.

Basisschool ’t Schoolhuys in Houten is één van de twaalf scholen van de Katholieke Scholenstichting Fectio. KS Fectio heeft scholen in Houten, Bunnik, Odijk en Werkhoven.