Wanneer u enthousiast bent over onze school en erover denkt om uw kind(eren) op basisschool ’t Schoolhuys in Houten aan te melden, maken wij graag een afspraak voor een gesprek. Dit kan telefonisch (030-6374614) of per mail: directie@schoolhuys.nl.

Wij raden u aan om onder schooltijd te komen. Dan kunt u de sfeer op onze school proeven en zelf ervaren. In dit oriëntatiegesprek kunnen we een toelichting geven op onze manier van werken en onze kijk op onderwijs. U kunt tijdens dit gesprek ook uw vragen stellen. Aan het einde van het gesprek krijgt u een inschrijfformulier mee, zodat u uw kind kunt inschrijven. Het inschrijfformulier voor basisschool ‘t Schoolhuys vindt u ook op onze site.

Aannamebeleid van leerlingen

Voor kinderen die van een andere basisschool willen instromen, geldt ons aannamebeleid. We kijken naar de groepsgrootte van de betreffende groep. De specifieke zorg die een bepaalde groep vereist is vanaf groep 3 het criterium voor de groepsgrootte. Daarnaast kijken we zorgvuldig of we de leerling die instroomt de noodzakelijke begeleiding en eventuele extra zorg daadwerkelijk kunnen bieden. De directie beslist uiteindelijk of uw kind wordt toegelaten op basisschool ‘t Schoolhuys.