< Skip to main content

Inschrijven

Wanneer u enthousiast bent over onze school en erover denkt om uw kind(eren) op basisschool ’t Schoolhuys in Houten aan te melden, maken wij graag een afspraak voor een gesprek en rondleiding. Dit kan vanaf een leeftijd van 2,5 jaar van uw kind. U kunt contact met ons opnemen, telefonisch (030-6374614) of per mail: directie@schoolhuys.nl.

Wij raden u aan om onder schooltijd te komen. Dan kunt u de sfeer op onze school proeven en zelf ervaren. In dit oriëntatiegesprek kunnen we een toelichting geven op onze manier van werken en onze kijk op onderwijs. U kunt tijdens dit gesprek ook uw vragen stellen. Aan het einde van het gesprek krijgt u een aanmeldformulier mee, zodat u uw kind kunt aanmelden vanaf zijn/haar 3e verjaardag. Het aanmeldformulier voor basisschool ‘t Schoolhuys vindt u ook op onze site. Vanaf de 4e verjaardag van uw kind mag hij/zij naar school.

4 Maanden voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u een intakevragenlijst. In de zorgplichtroute van KS Fectio neemt de intake een belangrijke plaats in. De ingevulde intakevragenlijst is de basis voor een goed contact met de ouders en voor ons de mogelijkheid ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van uw kind. 

Aannamebeleid van leerlingen

Voor kinderen die van een andere basisschool willen instromen, geldt ons aannamebeleid. We kijken naar de groepsgrootte van de betreffende groep. De specifieke zorg die een bepaalde groep vereist is vanaf groep 3 het criterium voor de groepsgrootte. Daarnaast kijken we zorgvuldig of we de leerling die instroomt de noodzakelijke begeleiding en eventuele extra zorg daadwerkelijk kunnen bieden. De directie beslist uiteindelijk of uw kind wordt toegelaten op basisschool ‘t Schoolhuys.