< Skip to main content

Intern contactpersoon (ICP)

Op basisschool ‘t Schoolhuys is een leerkracht opgeleid tot Interne Contactpersoon (ICP). Wanneer een kind zorgen heeft en deze niet kwijt kan bij de ouders of de eigen leerkracht, kan een kind altijd contact opnemen met de interne contactpersoon. Zij luistert naar het kind en neemt de zorgen serieus.

Interne contactpersonen:
Josélique Kokhuis:  joselique.kokhuis@schoolhuys.nl

Lilian van Leeuwen: lilian.vanleeuwen@schoolhuys.nl

Er is een mogelijkheid om onze externe vertrouwenspersonen te benaderen. Zij werken onafhankelijk van Fectio en hebben geheimhoudingsplicht. Bel of mail de receptie van de CED-groep . Zij brengen je in contact met één van de externe vertrouwenspersonen.

T: 010-4071599 E: evp@cedgroep.nl (mailadres externe vertrouwenspersoon)

Voor klachten buiten de vertrouwenspersonen om, verwijzen wij u naar de website van onze Stichting: Klachtenregeling Fectio