Op basisschool ‘t Schoolhuys is een leerkracht opgeleid tot Interne Contactpersoon (ICP). Wanneer een kind zorgen heeft en deze niet kwijt kan bij de ouders of de eigen leerkracht, kan een kind altijd contact opnemen met de interne contactpersoon. Zij luistert naar het kind en neemt de zorgen serieus.

Interne contactpersoon:
Francien Galjart: francien@galjart@schoolhuys.nl

Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht doorverwezen naar de Externe vertrouwenspersoon. De Extern vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. De Extern vertrouwenspersoon voor onze school is: mevr. Ellen Zonneveld: evp@cedgroep.nl Zij is werkzaam bij de CED groep (Centrum Educatieve Dienstverlening) in Rotterdam. Werkdagen ma, di, do, vrijdag. tel: 010-407 15 10