De interne begeleiding op ’t Schoolhuys bestaat uit twee intern begeleiders (IB’ers). Zij zijn het aanspreekpunt voor zowel ouders, leerkrachten als directie wanneer het om leerlingenzorg gaat. Wanneer een leerkracht, samen met de ouders, constateert dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dit besproken met de IB’er. De leerkrachten hebben daarnaast vier keer per jaar een groepsbespreking met de IB’er, waarbij wordt gekeken wat de groep of een individueel kind op dat moment nodig heeft. Hierbij wordt zowel naar de sociaal-emotionele ontwikkeling als de cognitieve ontwikkeling van een leerling gekeken.

Intern begeleider groep 1 t/m 4: Elies Eijdems: elies.eijdems@schoolhuys.nl
Intern begeleider groep 5 t/m 8: Carmen Klaver: carmen.klaver@schoolhuys.nl