< Skip to main content

Management

Het management wordt gevormd door de directeur en de intern begeleider. In overleg met het team zet het management de koers uit voor het schoolbeleid.
Directeur

De directeur heeft de leiding van de school op zowel organisatorisch, onderwijskundig, financieel als personeelsgebied. De directeur is eindverantwoordelijk voor alles wat zich op school afspeelt.

Om de kwaliteit van het onderwijs, de zorg, het plezier en de veiligheid van kinderen op ’t Schoolhuys te realiseren:

– Ondersteunt en faciliteert ze de teamleden in hun functioneren.
– Vertaalt ze beleid vanuit stichting Fectio en wetgeving vanuit de overheid, naar de dagelijkse schoolpraktijk.
– Initieert, coördineert en integreert ze beleidsontwikkelingen op schoolniveau.
– Bewaakt ze de uitvoering van afspraken en beleid.
– Draagt ze zorg voor informatie aan-, en is ze aanspreekpunt voor ouders, leerlingen, personeel en de omgeving van de school.

Op ’t Schoolhuys is sinds augustus 2019 Tamara Schlick de directeur. Zij is hiervoor 5 dagen beschikbaar (maandag t/m vrijdag). Wilt u in contact komen met Tamara dan kunt u haar mailen: directie@schoolhuys.nl.

Intern begeleider

De intern begeleider (IB’er) op ’t Schoolhuys is het aanspreekpunt voor zowel ouders, leerkrachten als directie wanneer het om leerlingenzorg gaat. Daarnaast vormt zij samen met de directeur het management en denkt zij mee over het beleid van de school. Email: manoek.sistermans@schoolhuys.nl