< Skip to main content

Meervoudige Intelligentie

Op basisschool ’t Schoolhuys in Houten hebben we de principes van meervoudige intelligentie in ons lesaanbod geïntegreerd. Bij deze principes wordt ervan uitgegaan dat ieder mens vanuit zijn eigen intelligentie het beste tot leren komt. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek worden volgens het model van VierKeerWijzer aangeboden. Er wordt thematisch gewerkt aan een geschiedenis-, aardrijkskunde- of een natuuronderwerp, zoals De Gouden Eeuw of West-Nederland. Aan het begin van elk project krijgen de kinderen vijf gerichte leervragen, waar ze gedurende het project het antwoord op gaan vinden. Dit doen ze aan de hand van opdrachtkaarten die gebaseerd zijn op de acht meervoudige intelligenties: getalkaarten, taalkaarten, kijkkaarten, doe-kaarten, natuurkaarten, ik-kaarten, samen-kaarten en muziekkaarten. Gedurende het project werken de kinderen actief en betrokken aan het thema. Aan het einde van ieder project volgt een evaluatie in de vorm van een toets, presentatie of andere werkvorm.
In mei 2014 heeft basisschool ‘t Schoolhuys als twaalfde school in Nederland de certificering als VierKeerWijzer school ontvangen.