Basisschool ’t Schoolhuys: een school thuys!
Op basisschool ’t Schoolhuys vinden wij een fijne sfeer belangrijk, waarbij de leerkrachten verschillen in ontwikkeling bij de kinderen herkennen en respecteren. Vanuit deze basis komen kinderen tot leren, het opnemen van kennis, het combineren van kennis en het verwerken van kennis.

Kernwaarden

Onze zes kernwaarden komen tot uiting in onze katholieke identiteit, Vreedzame School en de principes van Meervoudige Intelligentie.

Visie

Basisschool ’t Schoolhuys in Houten is een democratische gemeenschap, waarin leerlingen, ouders en leerkrachten zich met elkaar verbonden voelen en indien mogelijk in overleg beslissingen nemen.
Genoemde groepen geven om elkaar en creëren een sfeer van saamhorigheid. Het is onze klas, onze school en onze wijk die wij een warm hart toedragen.

Onze school wordt gevormd door actieve, verantwoordelijke leerlingen en leerkrachten, waarbij ieder een bijdrage levert aan een ontspannen sfeer en leeromgeving. Deze sfeer wordt samen opgebouwd; we zijn hiervoor allen verantwoordelijk. Problemen worden uitgepraat en er wordt naar een passende oplossing gezocht. Er is respect en waardering voor verschillen op ieder gebied. De wijze van lesgeven sluit hierbij aan. De leerkracht stemt de leerstof af op de mogelijkheden van het kind door de lesstof van de hoofdvakken in principe op drie niveaus aan te bieden. Daarnaast kijkt de leerkracht ook waar de interesses of ontwikkelmogelijkheden liggen.

De kinderen worden gestimuleerd om zelfstandig en zorgvuldig met de leerstof om te gaan. Ook kunnen zij omgaan met uitgestelde aandacht. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen werk en het werk van anderen. Zij zijn in staat om anderen op positieve, effectieve wijze hulp te bieden. Kortom: een school thuys!

 

Privacy binnen KS Fectio

KS Fectio vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, vormt het uitgangspunt van ons privacy beleid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van KS Fectio.