< Skip to main content

Missie en visie

Op ’t Schoolhuys word je gezien!
’t  Schoolhuys biedt, in een (leer)omgeving van wederzijds vertrouwen en respect, aan alle kinderen passend en eigentijds onderwijs.   
De kinderen worden gestimuleerd en krijgen de ruimte om met plezier eigen capaciteiten maximaal te benutten en hun talenten verder te ontwikkelen.  
Ouders en kinderen zijn daarbij belangrijke samenwerkingspartners.  

Kernwaarden

Onze zes kernwaarden komen tot uiting in onze katholieke identiteit, Vreedzame School en de principes van Meervoudige Intelligentie.

Visie

Op ´t Schoolhuys creëren we een veilige leeromgeving waar de kinderen, de leerkrachten en de ouders zichzelf kunnen zijn en met plezier en respect met elkaar omgaan. We zijn een Vreedzame School.   

Voor ontwikkeling van kinderen is een goede samenwerking tussen leerkracht, kind en ouder van het grootste belang. De leerkracht neemt hier een actieve rol in en voelt zich verantwoordelijk. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ouders en kinderen denken mee en samen zoeken we naar de beste aanpak. Indien nodig maken we gebruik van expertise van deskundigen.  

Op onze school bieden we passend onderwijs aan, door kinderen eigenaar te maken van hun leerproces, haalbare doelen te stellen en daarin grenzen te verleggen. Dit doen we onder andere door verschillende werkvormen aan te bieden, actief te leren en gesprekken te voeren. Zo kan het kind zich optimaal ontwikkelen op zowel persoonlijk, cognitief als creatief vlak.   

We bieden een divers aanbod waarin cognitieve en creatieve talenten ontdekt en ontwikkeld worden. We werken onder andere aan de hand van de principes van meervoudige intelligentie en leren de kinderen toekomstgerichte kennis en vaardigheden. Dit biedt kansen om successen te ervaren en zorgt voor een optimale basis om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij.  

Beslisboom School Ondernemingsplan

Beslisboom groep 1-8 Schoolhuys 22-09-2020.docx

Kortom op ’t Schoolhuys word je gezien: als kind, leerkracht en als ouder!  

 

Privacy binnen KS Fectio

KS Fectio vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, vormt het uitgangspunt van ons privacy beleid. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van KS Fectio.