< Skip to main content

Pedagogisch klimaat

Vreedzame School

We volgen het programma ‘de Vreedzame School’. Hiermee willen we het goede sociale en emotionele klimaat versterken en kunnen we dit indien nodig verbeteren. De kinderen ontwikkelen een verantwoordelijkheidsgevoel en er is sprake van een grote betrokkenheid naar elkaar. Ook vinden we het belangrijk dat leerlingen hun conflicten zelf of met behulp van medeleerlingen, de mediatoren, oplossen. We leren de kinderen op een positieve manier met elkaar om te gaan. Er ontstaat een soort vanzelfsprekendheid: ‘Zo doen wij dat hier op school’.

Taakspel

Vanaf groep 3 zetten we Taakspel in om een goede werkhouding en taakaanpak van de kinderen te stimuleren. Door de inzet van Taakspel ervaren de kinderen dat werken efficiënter en plezieriger wordt als ze dat taakgericht doen. Door het positieve gedrag te belonen, leren de kinderen ook tijdens de andere werkmomenten deze werkhouding vast te houden.

Voor het Veiligheidsbeleid van onze school verwijzen wij u naar:

Veiligheidsbeleid ’t Schoolhuys 2022-2026