< Skip to main content

Toptalent

Meergroep

We kijken op ’t Schoolhuys naar de ontwikkeling van ieder kind. Wanneer een kind meer uitdaging nodig heeft, wordt dit in eerste instantie binnen de groep gedaan door lesstof te compacten en te verrijken. Soms heeft een meer- of hoogbegaafd kind nog meer nodig en wordt de leerling aangemeld voor de meergroep.
In de meergroep gaat de leerling aan de slag met projecten, waarbij hij/zij leert samen te werken en te leren met andere kinderen. De talentcoach die de meergroep begeleidt, bespreekt de ontwikkeling van de leerling met de groepsleerkracht. De leerling krijgt in de eigen groep de gelegenheid om aan de projecten van de meergroep te werken. We hebben een meergroep voor kinderen uit de groepen 1/2, een groep voor leerlingen uit de groepen 3 en 4 en een groep voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.

Virtuele klas

Soms komt een kind ondanks de begeleiding in de eigen groep en in de meergroep toch nog onvoldoende tot ontwikkeling. Dan kan een kind, in overleg met de talentcoach en de IB’er, aangemeld worden voor de Virtuele Klas van Fectio. In deze groep werken de kinderen van verschillende Fectio-scholen eenmaal per week samen via Skype. De leerlingen krijgen een opdracht en werken daar gedurende de week met elkaar aan. Aan het einde van het project presenteren de leerlingen hun opdracht aan elkaar tijdens een fysieke bijeenkomst, waarbij de leerlingen elkaar ook echt ontmoeten. De Virtuele Klas is voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.
Om kinderen hiervoor aan te melden geldt de volgende procedure:

  • Leerling zit in groep 5 t/m 8
  • School is handelingsverlegen voor wat betreft de begeleiding van de leerling
  • De IB’er / Talentcoach meldt de leerling na overleg met de ouders en de groepsleerkracht aan bij de Virtuele klas.


Klik hier voor het beleid van KS Fectio op het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.